Μήνας: Ιούνιος 2023

Newsletter 1

Περί τίνος πρόκειται το έργο Digital Youth;

Το έργο “Digital Youth” έχει ως στόχο να προετοιμάσει τους εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας για να ασχοληθούν με την ψηφιακή εργασία με τους νέους, παρέχοντάς τους τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για να ευδοκιμήσουν στον σημερινό ψηφιακό κόσμο. Ειδικότερα, οι ειδικοί στόχοι του έργου είναι οι εξής

 • Προώθηση της σημασίας της ψηφιακής εργασίας νέων στις χώρες-εταίρους του προγράμματος Digital Youth (Ελλάδα, Κύπρος, Ιρλανδία και Ισπανία) και στην Ευρώπη
 • Ανάπτυξη των ικανοτήτων των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας για τη χρήση ψηφιακών εργαλείων στην εργασία με νέους
 • Ανάπτυξη ποιοτικών πόρων για την ψηφιακή εργασία με τους νέους
 • Βελτίωση της συνολικής ποιότητας της εργασίας για τη νεολαία που διεξάγεται στις συμμετέχουσες χώρες-εταίρους

Τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής;

Μέχρι σήμερα, οι εταίροι του “Digital Youth”  έχουν οργανώσει συνεντεύξεις σε ομάδες εστίασης στις οποίες συμμετείχαν εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας, εκπαιδευτές και εθελοντές από τις χώρες-εταίρους του προγράμματος Ψηφιακή Νεολαία. Ο πρωταρχικός στόχος αυτών των ομάδων εστίασης ήταν να εντοπιστούν και να αξιολογηθούν τα κενά και οι ανάγκες στον τομέα της εργασίας με τους νέους όσον αφορά την ψηφιακή εργασία με τους νέους. Συγκεκριμένα, επιδιώξαμε να κατανοήσουμε τις υπάρχουσες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες των συμμετεχόντων που σχετίζονται με την ψηφιακή εργασία με νέους, προκειμένου τελικά να ενημερώσουμε για την ανάπτυξη κατάλληλων παρεμβάσεων και πόρων σε αυτόν τον τομέα. Οι πληροφορίες που ελήφθησαν αναλύθηκαν περαιτέρω και οδήγησαν στη δημιουργία του ψηφιακού εγχειριδίου για τη νεολαία. Το Εγχειρίδιο του Εργάτη Νέων επικεντρώνεται στα ακόλουθα θέματα:

 • Ψηφιακές δεξιότητες
 • Επισκόπηση του πλαισίου ψηφιακών ικανοτήτων
 • Ψηφιακά εργαλεία και πλατφόρμες
 • Δημιουργία ψηφιακών πόρων
 • Ικανότητες, επικύρωση και αναγνώριση

Το περιεχόμενο του εγχειριδίου δοκιμάστηκε επίσης σε όλες τις χώρες εταίρους από έμπειρους εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας και έλαβε θετικά σχόλια. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο Εγχειρίδιο εδώ.

Πάνω σε τι δουλεύουμε τώρα;

Η ομάδα του έργου Digital Youth έχει δημιουργήσει ένα σύνολο τριών ενοτήτων μικτής μάθησης για να καλύψει τις απαιτήσεις των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας, των εκπαιδευτών και των εθελοντών που ασχολούνται με την εργασία με νέους. Οι ενότητες αυτές έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να καλύψουν τις ποικίλες μαθησιακές ανάγκες των ατόμων που ασχολούνται με δραστηριότητες που σχετίζονται με τη νεολαία. Οι ενότητες περιλαμβάνουν ένα συνδυασμό διαδικτυακών και μη διαδικτυακών προσεγγίσεων μάθησης, εξασφαλίζοντας μια ολοκληρωμένη μαθησιακή εμπειρία που ανταποκρίνεται σε διαφορετικά μαθησιακά στυλ και προτιμήσεις. Στόχος τους είναι να ενισχύσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες των συμμετεχόντων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να διαπρέψουν στους ρόλους τους και να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της νεολαίας.

Οι τρεις ενότητες μικτής μάθησης αφορούν τα ακόλουθα θέματα:

 • Εισαγωγή στην ψηφιακή εργασία για τη νεολαία
 • Ψηφιακή εργασία για τη νεολαία στην πράξη
 • Επικύρωση και αντίκτυπος της ψηφιακής εργασίας για τη νεολαία

Επί του παρόντος, η ομάδα Ψηφιακής Νεολαίας εργάζεται για την ανάπτυξη της πύλης ηλεκτρονικής μάθησης που θα φιλοξενεί τις ενότητες μικτής μάθησης, καθώς και άλλους χρήσιμους πόρους για τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας, τους εθελοντές και τους εκπαιδευτές. Για να μείνετε ενήμεροι για την πρόοδο του έργου Ψηφιακή Νεολαία, ρίξτε μια ματιά στα νέα μας εδώ.

Γιατί να μην γίνετε επίσης μέλος της σελίδας του έργου μας στο Facebook εδώ, για να βρείτε χρήσιμες συμβουλές και πόρους σχετικά με την ψηφιακή εργασία των νέων!