Μήνας: Νοέμβριος 2023

Δελτίο Τύπου: Παραδοτέο 3 – Ομάδα Εστίασης Κύπρος

Digital Youth 

Παραδοτέο 3: Ομάδα Εστίασης

 

Το πρόγραμμα “Digital Youth” βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επιτυχή ολοκλήρωση της ομάδας εστίασης για την έκθεση PR3 National Policy and Practice Recommendations Report στη Λευκωσία της Κύπρου. Η Ομάδα Εστίασης πραγματοποιήθηκε σε δύο συνεδρίες που πραγματοποιήθηκαν στις 15 Σεπτεμβρίου 2023 και στις 24 Οκτωβρίου 2023. Η πρώτη συνεδρία ενσωματώθηκε στο PR2 – Εκπαιδεύσεις και Εφαρμογές, με τη συμμετοχή είκοσι (20) εργαζομένων σε θέματα νεολαίας, ενώ η δεύτερη συνεδρία έλαβε χώρα με τη μορφή 1:1 με έναν ενδιαφερόμενο με έναν Δημοτικό Σύμβουλο που ασχολείται ενεργά με τον τομέα της εργασίας με τους νέους στο Δήμο του και όχι μόνο. Κατά τη διάρκεια της ομάδας εστίασης οι συμμετέχοντες συζήτησαν τις προκλήσεις τόσο για την εργασία με νέους όσο και για την ψηφιακή εργασία με νέους και έκαναν καταιγισμό ιδεών σχετικά με τα μέσα άμβλυνσης αυτών των προκλήσεων. Η συνεδρία ολοκληρώθηκε με τους συμμετέχοντες να μοιράζονται τις δικές τους εμπειρίες και να παρακολουθούν τις βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της ψηφιακής εργασίας για τη νεολαία.

Η Ομάδα Εστίασης έλαβε χώρα από το CARDET και το ΚΟΚΕΝ, στο πλαίσιο του Digital Youth, ενός έργου που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αριθμός συμφωνίας επιχορήγησης: K2021-1-CY02-KA220-YOU-000029051.

 

Το περιεχόμενο της παρούσας δημοσίευσης αντιπροσωπεύει μόνο την άποψη του/των συγγραφέα/ων και τις ευθύνες του/τους.

Δελτίο Τύπου: Digital Youth Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Μάθησης

Digital Youth 

Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Μάθησης

Η κοινοπραξία του έργου “Digital Youth” είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επιτυχή ολοκλήρωση του δεύτερου παραδοτέου του έργου, το οποίο αφορούσε την ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος ηλεκτρονικής μάθησης. Εργαστήκαμε ενεργά για τη δημιουργία ενός ελκυστικού και διαδραστικού περιβάλλοντος ηλεκτρονικής μάθησης, το οποίο στεγάζει μια σειρά εργαλείων και πόρων. Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης φιλοξενεί ένα πλήρες σεμινάριο ηλεκτρονικής μάθησης Digital Youth, το οποίο αποτελείται από τρεις (3) ενότητες μικτής μάθησης – με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των εργαζομένων σε θέματα νεολαίας και των ενηλίκων που εργάζονται στον τομέα της εργασίας με τους νέους. Η εν λόγω πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης φιλοξενεί επίσης πληθώρα πρόσθετων πόρων για την υποστήριξη των εργαζομένων και των εκπαιδευτών στον τομέα της ψηφιακής εργασίας με τους νέους, συμπεριλαμβανομένων άρθρων, δημοσιεύσεων, εγχειριδίων, podcasts, βίντεο και ψηφιακών εργαλείων. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης εδώ. Η πλατφόρμα μας έχει επίσης δοκιμαστεί από έμπειρους εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας σε όλες τις χώρες – εταίρους, προκειμένου να διαμορφωθεί περαιτέρω σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Η ανατροφοδότηση που έχει συλλεχθεί προσαρμόστηκε αναλόγως προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η εμπειρία των χρηστών της πλατφόρμας.

 

Το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης δημιουργήθηκε από το σύνολο της κοινοπραξίας, με την καθοδήγηση του CARDET, στο πλαίσιο του Digital Youth, ενός έργου που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αριθμός συμφωνίας επιχορήγησης: K2021-1-CY02-KA220-YOU-000029051.

 

Το περιεχόμενο της παρούσας δημοσίευσης αντιπροσωπεύει μόνο την άποψη του/των συγγραφέα/ων και τις ευθύνες του/τους.

Δελτίο Τύπου: Παραδοτέο 2 – Εκπαιδεύσεις – Εφαρμογές Κύπρος

Digital Youth 

Εκπαιδεύσεις – Εφαρμογή Κύπρος

 

Το πρόγραμμα Ψηφιακή Νεολαία είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επιτυχή ολοκλήρωση των Εκπαιδεύσεων – Εφαρμογή για το δεύτερο παραδοτέο στη Λευκωσία της Κύπρου. Η Εκπαίδευση – Εφαρμογή διεξήχθη σε δύο διαφορετικές συνεδρίες – η μία ήταν δια ζώσης ενώ η άλλη πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά. Η διά ζώσης συνεδρία πραγματοποιήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2023 με τη συμμετοχή είκοσι (20) εργαζομένων σε θέματα νεολαίας και περιελάβανε μια επισκόπηση του έργου, μια εισαγωγή στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης και μια συζήτηση σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για την ψηφιακή εργασία σας. Η δεύτερη σύνοδος πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, στο δικό τους χρόνο και ρυθμό των συμμετεχόντων και περιελάβανε μια δωδεκάωρη (12ωρη) διαδικτυακή ενασχόληση μέσω της πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης πρόσωπο με πρόσωπο, ο συντονιστής παρέμεινε ουδέτερος ως προς την προσωπική του γνώμη (ή τις προσωπικές του απόψεις), ενώ άφησε το λόγο ανοιχτό για συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων και την παροχή των συστάσεών τους. Η σύνοδος ολοκληρώθηκε με τους συμμετέχοντες να μοιράζονται τις εμπειρίες τους, τις προοπτικές τους και τις μαρτυρικές βέλτιστες πρακτικές στην ψηφιακή εργασία με νέους.

Οι Εκπαιδεύσεις – Εφαρμογές έλαβαν χώρα από το CARDET και το ΚΟΚΕΝ, στο πλαίσιο του Digital Youth, ενός έργου που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αριθμός συμφωνίας επιχορήγησης: K2021-1-CY02-KA220-YOU-000029051.

 

Το περιεχόμενο της παρούσας δημοσίευσης αντιπροσωπεύει μόνο την άποψη του/των συγγραφέα/ων και τις ευθύνες του/τους.

 

Δελτίο Τύπου: Παραδοτέο 1 – Ομάδα Εστίασης Κύπρος

Digital Youth 

 

Παραδοτέο 1: Ομάδα Εστίασης

 

15 Μαΐου 2022 (Λευκωσία Κύπρος) 

 

Οι ψηφιακές δεξιότητες αποτελούν μία από τις οκτώ βασικές ικανότητες για τη δια βίου μάθηση. Οι ψηφιακά καταρτισμένοι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας θα προωθήσουν και θα διασφαλίσουν με επάρκεια την επιτυχή συμμετοχή των νέων στα κοινά. Στις 15 Μαΐου 2022, ο Οργανισμός Κυπριακών Λεσχών Νεολαίας (ΚΟΚΕΝ) διεξήγαγε μια ομάδα εστίασης για τη συλλογή ποιοτικών δεδομένων για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού πακέτου Digital Youth: ένα διαδραστικό εγχειρίδιο για τους εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας. Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή της κυπριακής έκθεσης που ετοιμάστηκε και υποβλήθηκε από τον KOKEN σε μερική εκπλήρωση των στόχων του έργου Digital Youth που συντονίζει το CARDET, Κύπρος.

 

Ομάδα Eστίασης: Περιγραφή του Δείγματος Συμμετεχόντων

Στη συζήτηση της ομάδας εστίασης συμμετείχαν συνολικά πέντε άτομα. Το εξήντα τοις εκατό ήταν γυναίκες, ως επί το πλείστων εργαζόμενες στον τομέα της νεολαίας (60%), ενώ οι υπόλοιπες ήταν μια πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης στον τομέα της νεολαίας και ένας εκπαιδευτικός ψυχολόγος. Η ηλικία της ομάδας εστίασης κυμαινόταν μεταξύ 24 – 45 ετών με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας στην εργασία με νέους.

 

Επισκόπηση και Tρέχουσα Kατάσταση

Οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν τη σημασία της απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων και εξέφρασαν την ανάγκη να εκπαιδευτούν. Συζήτησαν πώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, Instagram, Twitter) και οι διαδικτυακές πλατφόρμες επικοινωνίας (π.χ. Skype, ZOOM) συνέβαλαν σημαντικά στη σύνδεση με τα νεαρά άτομα ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19 και των αποκλεισμών. Σημείωσαν ότι, συνολικά, παρακολουθούσαν μη τυπικές εκπαιδευτικές εκπαιδεύσεις, σεμινάρια, εργαστήρια, δραστηριότητες, διαδικτυακά σεμινάρια, παρακολούθηση θέσεων εργασίας και επισκέψεις μελέτης τόσο για επαγγελματική όσο και για προσωπική ανάπτυξη. Σημειώθηκε επίσης μια γενική συναίνεση όσον αφορά τα οφέλη μιας πλατφόρμας ελεύθερης πρόσβασης για τους εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας, η οποία θα περιλαμβάνει ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, διαδικτυακά εκπαιδευτικά σεμινάρια και ψηφιακά εργαλεία. Αναγνωρίστηκε επίσης η εκμάθηση βασικών δεξιοτήτων στο διαδίκτυο, στην πληροφορική και στο Microsoft Office. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια της εργασίας τους πλατφόρμες διαδικτυακής επικοινωνίας (MS Teams, Zoom, Skype), μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram) για σκοπούς επικοινωνίας και κατάρτισης, Microsoft Office (PowerPoint, Word, Excel), Coreldraw, Photoshop και WordPress. Σε όλη τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε η έλλειψη εξοικείωσης με τα MOOC, DigComp, DigCompEdu, Youth Work Portfolio του Συμβουλίου της Ευρώπης καθώς και με ψηφιακά εργαλεία για χρήση με άτομα με σωματικές αναπηρίες.

 

Βασικά Ευρήματα

Παρόλο που οι συμμετέχοντες κράτησαν θετική στάση όσον αφορά την ψηφιακή ικανότητα, εξέφρασαν τις ανησυχίες τους σχετικά με τον χρόνο που καταναλώνεται για την κατάρτιση και την προσαρμοστικότητα και τόνισαν την πιθανή αντίσταση στην αλλαγή από τους συναδέλφους τους που ασχολούνται με τη νεολαία. Παρά ταύτα, τα άτομα που συμμετείχαν ήταν πρόθυμα να προσαρμοστούν στις αλλαγές και να παρακολουθήσουν εκπαιδεύσεις για το πώς να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά ψηφιακά εργαλεία, εκπαιδεύσεις για τη χρήση διαδικτυακών εφαρμογών για τους εργαζόμενους, διαδικτυακά μαθήματα και ενότητες. Οι βασικές γνώσεις και δεξιότητες πληροφορικής και το MS Office θεωρήθηκαν επίσης απαραίτητες στον εργασιακό χώρο και η σημασία των εκπαιδεύσεων για την επιτυχή χρήση των διαδικτυακών πλατφορμών επικοινωνίας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τονίστηκε επίσης κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην ομάδα εστίασης. Οι εκπαιδεύσεις σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του ηλικιακού περιορισμού σε δικτυακούς τόπους και οι εκπαιδεύσεις για την ασφάλεια και την προστασία θεωρήθηκαν επίσης σημαντικές και χρήσιμες

 

Συστάσεις

 

Με βάση τα παραπάνω ευρήματα, η KOKEN συνιστά τα εξής:

  • Εργαλεία φιλικά προς το χρήστη και εύκολα προσβάσιμα
  • Μια βήμα προς βήμα καθοδήγηση για κάθε ψηφιακό εργαλείο
  • Ενότητες βασικών δεξιοτήτων στο διαδίκτυο
  • Microsoft Office
  • Ψηφιακά εργαλεία για άτομα με σωματικές δυσκολίες
  • Πώς να χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά τις πλατφόρμες επικοινωνίας
  • Πώς να χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά τους κωδικούς QR στην εργασία
  • Οδηγίες ασφάλειας και προστασίας για τη χρήση διαδικτυακών πλατφορμών επικοινωνίας, κοινωνικών μέσων και του διαδικτύου
  • Εισαγωγή στα MOOC, οδηγίες για τον τρόπο χρήσης και τα οφέλη

 

Η ομάδα εστίασης διοργανώθηκε από το ΚΟΚΕΝ στο πλαίσιο του Digital Youth, ενός έργου που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αριθμός συμφωνίας επιχορήγησης: K2021-1-CY02-KA220-YOU-000029051.

.

Το περιεχόμενο της παρούσας δημοσίευσης αντιπροσωπεύει μόνο την άποψη του/των συγγραφέα/ων και τις ευθύνες του/τους.