Μήνας: Οκτώβριος 2023

Newsletter 2

Digital Youth: Προετοιμάζοντας τους Λειτουργούς Νεολαίας για Έναν Ψηφιακό Κόσμο

Το έργο “Digital Youth” έχει ως στόχο να προετοιμάσει τους εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας για να ασχοληθούν με την ψηφιακή εργασία με τους νέους, παρέχοντάς τους τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για να ευδοκιμήσουν στον σημερινό ψηφιακό κόσμο. Ειδικότερα, οι ειδικοί στόχοι του έργου είναι οι εξής

  • Προώθηση της σημασίας της ψηφιακής εργασίας νέων στις χώρες-εταίρους του προγράμματος Digital Youth (Ελλάδα, Κύπρος, Ιρλανδία και Ισπανία) και στην Ευρώπη
  • Ανάπτυξη των ικανοτήτων των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας για τη χρήση ψηφιακών εργαλείων στην εργασία με νέους
  • Ανάπτυξη ποιοτικών πόρων για την ψηφιακή εργασία με τους νέους
  • Βελτίωση της συνολικής ποιότητας της εργασίας για τη νεολαία που διεξάγεται στις συμμετέχουσες χώρες-εταίρους

 

Μια Ματιά στην Μέχρι Στιγμής Εμπειρία μας 

Το ταξίδι μας ξεκίνησε με τη δέσμευση να κατανοήσουμε το εξελισσόμενο τοπίο της εργασίας με τους νέους στην ψηφιακή εποχή. Οι γνώσεις που αποκομίσαμε μας επέτρεψαν να εντοπίσουμε τα κενά και τις ανάγκες στο χώρο της εργασίας με τους νέους αναφορικά με τις ψηφιακές δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες και να δημιουργήσουμε με βάση αυτά, το Ψηφιακό Εγχειρίδιο για τη Νεολαία. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο Εγχειρίδιο εδώ.

Στην αποστολή μας να ενδυναμώσουμε τους εργαζόμενους και τους εκπαιδευτές νέων, αναπτύξαμε τρεις διορατικές ενότητες μικτής μάθησης προσαρμοσμένες στις ξεχωριστές τους ανάγκες. Ειδικότερα, οι ενότητες αυτές σχεδιάστηκαν για να βοηθήσουν τους εργαζόμενους και τους εκπαιδευτές νέων να θέσουν τα θεμέλια για την ψηφιακή εργασία με τους νέους, να εμβαθύνουν σε πραγματικές εφαρμογές και βέλτιστες πρακτικές και να μάθουν πώς να μετρούν και να μεγιστοποιούν τον αντίκτυπό τους.

Επιπλέον, εργαστήκαμε ενεργά για τη δημιουργία ενός δωρεάν, ελκυστικού και διαδραστικού περιβάλλοντος ηλεκτρονικής μάθησης η οποία φιλοξενεί τις μεικτές ενότητες μάθησης. Αυτή η πλατφόρμα φιλοξενεί επίσης μια πληθώρα πρόσθετων πόρων για την υποστήριξη των εργαζομένων και των εκπαιδευτών σε θέματα νεολαίας στην ψηφιακή εργασία τους, συμπεριλαμβανομένων άρθρων, δημοσιεύσεων, εγχειριδίων, podcasts, βίντεο και ψηφιακών εργαλείων. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης εδώ. Η πλατφόρμα μας έχει επίσης δοκιμαστεί από έμπειρους εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας σε όλες τις χώρες εταίρους, προκειμένου να διαμορφωθεί περαιτέρω σύμφωνα με τις ανάγκες τους. H ανατροφοδότηση που έχει συλλεχθεί έχει προσαρμοστεί προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η εμπειρία των χρηστών

Στην συνεχή προσπάθεια μας για εξέλιξη, αναπτύσσουμε επί του παρόντος μια ολοκληρωμένη έκθεση καταγραφής των διδαγμάτων που αποκομίσαμε, καθώς και παρουσίασης των καλών παραδειγμάτων και πρακτικών στον τομέα της ψηφιακής εργασίας για τη νεολαία. Η έκθεση αυτή θα περιλαμβάνει επίσης συστάσεις πολιτικής και πρακτικής για την περαιτέρω ενίσχυση και τον εμπλουτισμό της ψηφιακής εργασίας για τη νεολαία.

 

Μείνετε Ενημερωμένοι με τα Νέα του Έργου Digital Youth

Σας καλούμε να ενημερώνεστε για όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τα νέα του έργου Digital Youth μέσω της ενότητας ειδήσεων. Μπορείτε επίσης να ενταχθείτε στη σελίδα μας στο Facebook για να βρείτε περισσότερες συμβουλές και χρήσιμες πηγές σχετικά με την Ψηφιακή Εργασία Νέων!

 

Οι Εταίροι του Έργου Digital Youth